NYHETSKATEGORI

Tung förvaltare till NEA Partners som reser ny fond för investeringar i noterade bolag – med en private equity-approach

22 Oct - 2021

Mikael Hanell, tidigare förvaltare på Nordic Cross och Catella, startar en ny fond hos NEA Partners – NEA Public Value. Fonden har en private equity-approach och kommer investera minoritetsposter i noterade tillväxtbolag med börsvärde upp till 1 miljard kronor.

NEA Partners, investeringsbolaget som lockat många svenska entreprenörer, har sen tidigare två fonder med fokus på onoterade tillväxtbolag. Nu utökar NEA sin verksamhet till att också investera i noterade bolag.

”Sen starten 2017 har vårt deal flow även bestått av noterade småbolag som söker smart kapital, och med den här satsningen kan vi investera även i högkvalitativa, noterade tillväxtbolag. Vi är mycket glada att vi lyckats knyta till oss Mikael som har väldigt lång erfarenhet och starkt track-record från investeringar i det här segmentet.”, säger Erik Ekfeldt, Founding Partner på NEA.

NEA Public Value kommer förvaltas av Mikael Hanell, tidigare förvaltare på fondbolaget Nordic Cross som han också var medgrundare till. Fonden kommer investera minoritetsposter i noterade bolag och pre-IPO:s med ett börsvärde upp till 1 miljard kronor.

”Idag finns det mer än 500 bolag med ett börsvärde under 1 miljard kronor, många med väldigt hög tillväxtpotential. Däremot saknar många av bolagen aktiva och starka ägare för att investera i tillväxt, de saknar erfarenhet och kunskap för att verka i den noterade miljön, vilket gör att de får mycket begränsad uppmärksamhet från institutioner och analyshus. NEA Public Values syfte är att realisera potentialen i dessa bolag.”, säger Mikael Hanell, förvaltare av NEA Public Value.

NEA Public Values investeringsfilosofi är att anta en private equity-approach i den noterade miljön genom att vara en långsiktig och stöttande ägare.

”Många mindre bolag saknar institutionella ägare som aktivt hjälper bolagen. Vår ambition är att bidra genom vårt nätverk i frågor som styrelsekompetens, kapitalanskaffning, incitamentsstruktur och IR. Vi vill vara en partner och ett bollplank till de bolag vi investerar i. Fonden kommer att ha ett minoritetsägande omkring 10-30% i bolagen, och vår ambition är att ingå i valberedning eller styrelse för att bidra på bästa möjliga sätt.”, säger Mikael Hanell.

Fondresningen pågår och redan klara investerare är flera från NEA:s befintliga investerarnätverk.

”Det är glädjande att fonden tagits emot väl i NEA:s nätverk och hos entreprenörer och investerare som själva varit med på tillväxtresor från små privata bolag till stora publika bolag – de förstår hur NEA Public Value kommer tillföra värde. Det är också roligt att investerarna vill bidra med sitt nätverk och sin kompetens till kommande portföljbolag – det är vad som gör NEA unikt.”, avslutar Mikael Hanell.

För mer information, kontakta:
Mikael Hanell
mikael.hanell@neapartners.se
+4670 – 952 29 70

Erik Ekfeldt
erik.ekfeldt@neapartners.se
+4673 – 617 36 22