NYHETSKATEGORI

Qvantum förvärvar tillverkningsanläggning från Electrolux med årlig produktionskapacitet på en miljon värmepumpar – första investeringen för nya fonden NEA III

19 Sep - 2023

Qvantum förvärvarar högteknologisk tillverkningsanläggning i Ungern från Electrolux Group. Genom förvärvet blir Qvantum en av de största värmepumpstillverkarna i Europa med en produktionskapacitet på en miljon värmepumpar per år, vilket stärker bolagets marknadsposition och påskyndar den gröna energiomställningen i Europa genom att tillhandahålla värmepumpar som är smarta, lätta att installera och underhålla, och prisvärda för den breda allmänheten. NEA Partners är sedan tidigare ägare i Qvantum genom fonden NEA II, och i samband med förvärvet investerar även nya fonden NEA III i bolaget.

Genom förvärvet av marken, byggnaden och viss produktionsutrustning erhåller Qvantum en modern fabriksanläggning samt avancerad produktionsteknologi, vilket gör att bolaget kan vidareutveckla R&D-kompetensen ytterligare. Anläggningen kommer stegvis att byggas om för serieproduktion av elektriska värmepumpar som förväntas starta under andra halvåret 2024, som efter ombyggnationen kommer ha en årlig produktionskapacitet på en miljon värmepumpar. Qvantum blir då en av de största tillverkarna i Europa. Produktionsanläggningen i Nyíregyháza, Ungern, är Qvantums tredje fabrik efter Limhamn och Åstorp i Sverige.

“Vi är mycket glada över förvärvet, det handlar lika mycket om ett förvärv av teknik som av ökad kapacitet och att etablera Qvantum i den europeiska ’heat pump valley’. Med anläggningen som Electrolux har utvecklat, effektiv och med produktionsteknik och R&D i världsklass, kan vi snabbt förvandla produktionslinjen från kylprodukter till elektriska värmepumpar och accelerera vår produktionsvolym väldigt snabbt. Detta kommer att skapa ännu bättre förutsättningar för oss att uppfylla vår vision att erbjuda innovativa elektriska värmepumpar till rimliga priser till många. Man kan säga att vi demokratiserar värmepumpsmarknaden och samtidigt påskyndar den gröna energiomställningen i Europa”, säger Fredrik Rosenqvist, VD och grundare av Qvantum.

Marknaden för värmepumpar fortsätter att växa exponentiellt drivet av det ökade behovet av att minska koldioxidutsläppen i europeiska städer. Statistik från European Heat Pump Association visar att försäljningen 2022 låg på rekordnivåer med mer än tre miljoner sålda värmepumpar, vilket motsvarar en ökning på nästan 40 procent jämfört med föregående år. Marknaden förväntas växa ytterligare under de kommande åren och genom förvärvet i Ungern kommer Qvantum att ha en ledande position med både en kommersiell potential och möjligheten att positivt påverka energiomställningen.

Qvantums värmepumpsplattform har en avancerad teknik, är fullt ut digital med modulära enheter som både fungerar i enskilda hushåll och lokala energisystem. Tillsammans med en effektiv och optimerad tillverkningsprocess kommer företaget att vara en av de få som kan tillhandahålla både avancerade och prisvärda värme- och kyllösningar till en bredare målgrupp. Efter expansion i Tyskland, Nederländerna och Storbritannien har Qvantum fått de prestigefyllda utmärkelserna German Design Plus och British Renewable Energy Awards. Båda utmärkelserna uppmärksammar hållbarhetsperspektivet, det visuella och den smidiga funktionaliteten i värmepumpsplattformen.