NYHETSKATEGORI

NEA Partners genomför en första stängning av NEA III

21 Jun - 2023

NEA Partners genomför en första stängning av sin tredje fond, NEA III, på 735 miljoner. Den nya fonden möjliggör fortsatta minoritetsinvesteringar i entreprenörsledda bolag med fokus på att kombinera det bästa av entreprenörskap, nätverk och kapital. Investerarlistan består av ett 100-tal entreprenörer och investerare, samt institutionellt kapital från Nordea som fortsätter samarbetet med NEA Partners och agerar ankarinvesterare i NEA III.

Vid första stängningen av NEA III välkomnas ett 50-tal nya investerare, och NEA-nätverket består nu av fler än 150 investerare och entreprenörer från en rad olika branscher.

”Vi är glada att få välkomna flertalet nya investerare som förstärker NEA-nätverket med ytterligare erfarenhet, kompetens och kontaktnät som på olika sätt kan hjälpa våra portföljbolag att nå sin fulla potential. Tillsammans med förnyat förtroende från befintliga investerare, däribland Nordea som fondens enda institutionella investerare, har vi nu möjlighet att fortsätta att investera och stötta fler tillväxtbolag genom vår entreprenöriella approach och starka investerarnätverk.”, säger Erik Ekfeldt på NEA Partners.

Sedan starten 2017 har NEA Partners investerat i ett 20-tal bolag via fonderna NEA I (start 2017) och NEA II (start 2020). NEA III möjliggör fortsatta investeringar med samma investeringsstrategi – att som minoritetsinvesterare stötta tillväxtbolag genom NEA:s entreprenöriella modell och nätverk.

”Det har varit väldigt tacksamt att få in NEA som investerare i vårt bolag. De låter entreprenören sitta i förarsätet, samtidigt som de väldigt aktivt och stöttande låter oss ta del av deras kompetens och nätverk för att skapa de bästa förutsättningarna för att tillsammans bygga ett framgångsrikt bolag. Med mångårig erfarenhet från den nordiska investerarscenen har jag aldrig tidigare upplevt det engagemanget från en minoritetsinvesterare, vilket såklart stärkt oss i vårt bolagsbygge.”, säger Fredrik Rosenqvist, vd och grundare på Qvantum, ett portföljbolag i NEA II.

Nordea är sedan tidigare investerare i NEA II och har även valt att investera i NEA III, både genom Nordea Private Banking och Nordea Liv & Pension.

”Våra kunders intresse för onoterade tillgångar i allmänhet, och private equity i synnerhet, har ökat markant under de senaste åren. Vi har etablerat ett gott samarbete med NEA som inte bara uppvisat god avkastning, utan de erbjuder också våra Private Banking-kunder att bli en del av NEA-nätverket bestående av likasinnade entreprenörer och investerare.”, säger Ninni Franceschi, Head of Wealth Management på Nordea.

”Vi arbetar hela tiden aktivt med våra illikvida tillgångar och letar efter hållbara investeringar på den svenska marknaden. Vid sidan av att NEA presterar bra tilltalar det oss att de har fokus på minoritetsinvesteringar i svenska entreprenörer och små och medelstora bolag runt om i landet. Att bidra till att dessa entreprenörer kan växa är i linje med hur vi vill utveckla vårt illikvida innehav.”, säger Johan Nystedt, vd på Nordea Liv & Pension.