WeMind

WeMind är den kvalitetsledande och största privata aktören inom svensk öppenvårdspsykiatri – de behandlar över 20,000 patienter på 17 kliniker runtom i landet. WeMind vill reformera och förbättra svensk psykiatri genom att erbjuda evidensbaserad vård med mätbara behandlingsresultat, god tillgänglighet och ett bra patientbemötande. Genom effektiv, jämlik och forskningsnära vård gör WeMind skillnad på riktigt.

  • HälsaSEKTOR
  • 2018Investeringsår
  • MinoritetÄGANDE
  • StockholmHQ
  • WeMindHEMSIDA
  • NEA IFond