Swedlock

  • SäkerhetSEKTOR
  • 2018Investeringsår
  • MinoritetÄGANDE
  • HalmstadHQ
  • 2022Exitår
  • NEA IFond