Swedlock

Swedlock utvecklar, tillverkar och säljer smarta och digitala låssystem till offentlig verksamhet, företag och fastigheter. Den digitala plattform ger samhällsviktiga verksamheter som hemtjänst, räddningstjänst, infrastrukturbolag och renhållningsbolag en och samma smarta nyckel till stadens alla funktioner – en lösning (”Nyckeln till staden”) som sparar både tid och pengar, samt ökar tryggheten. Swedlock har levererat över 60,000 låsenheter till mer än 80 kommuner över hela Skandinavien.

  • SäkerhetSEKTOR
  • 2018Investeringsår
  • MinoritetÄGANDE
  • HalmstadHQ
  • SwedlockHEMSIDA
  • NEA IFond