Sensebit

Sensebit har tillsammans med dotterbolaget Trafikia lång erfarenhet inom insamling och analys av trafikdata och har framgångsrikt kombinerat systemdesign och utförande med egenutvecklad hård- och mjukvara. Bolagets kunder utgörs av myndigheter, kommuner och privata aktörer i och utanför Norden. Bolaget har 30 anställda och kontor i Stockholm (huvudkontor), Göteborg, Uppsala, Luleå, Härnösand, Jönköping och Tyskland.

Visy, som förvärvades januari 2021, är en ledande global leverantör av mjukvara för bildigenkänning och automation inom transportinfrastruktur. Kunder inkluderar industri, hamnar, terminaloperatörer och myndigheter såsom gränskontroll i 25 länder. Bolaget har 30 anställda med huvudkontor i Tampere, Finland.

  • Smart infrastrukturSEKTOR
  • 2021Investeringsår
  • MinoritetÄGANDE
  • StockholmHQ
  • SensebitHEMSIDA
  • NEA IIFond