Copter

  • KonsumentSEKTOR
  • 2017Investeringsår
  • MinoritetÄGANDE
  • KumlaHQ
  • 2023Exitår
  • NEA IFond