NOCK Massiva Trähus

NOCK Massiva Trähus är en husproducent som levererar kostnads- och energieffektiva prefabricerade flerbostadshus, kontor och byggnader för offentlig miljö. I den egna produktionen utanför Göteborg färdigställs huset till 96% innan leverans till byggarbetsplats och montage, vilket möjliggör korta ledtider. Husen byggs modulärt i CLT-trä vilket ger energi- och kostnadseffektiva hus av hållbart material – helt enkelt framtidens flerbostadshus!

  • Bygg / FastighetSEKTOR
  • 2018Investeringsår
  • MinoritetÄGANDE
  • ÄlvängenHQ
  • NOCKHEMSIDA
  • NEA IFond