NOCK

  • IndustriSEKTOR
  • 2018Investeringsår
  • MinoritetÄGANDE
  • ÄlvängenHQ
  • 2023Exitår
  • NEA IFond