Matenco

Matenco är en industrihandelskoncern inom tillverkningsindustrin med fokus på komponenter, verktyg och andra förnödenheter för skärande bearbetning och andra applikationsområden – både genom egen produktion och agenturförsäljning. Affärsområdet “Industrikomponenter” utgörs av komponenter till skärande bearbetning inom rostfria syrafasta material. Affärsområdet “Industriverktyg” utgörs av produkter och tjänster inom skärande bearbetning, roterande verktyg, vändskär och bandsågblad.

Koncernen består av fem bolag: Matenco, Wiklunds Verktyg, TOOLUS, Tool Doc och Micromatic.

  • IndustriSEKTOR
  • 2020Investeringsår
  • MinoritetÄGANDE
  • StockholmHQ
  • MatencoHEMSIDA
  • NEA IFond