Matenco

  • IndustriSEKTOR
  • 2020Investeringsår
  • MinoritetÄGANDE
  • StockholmHQ
  • 2023Exitår
  • NEA IFond