Hyper Island

  • UtbildningSEKTOR
  • 2017Investeringsår
  • MinoritetÄGANDE
  • StockholmHQ
  • 2021Exitår
  • NEA IFond