Hammerglass

Hammerglass utvecklar, tillverkar och säljer okrossbara glaslösningar i specialbelagd polykarbonat. Hammerglass produkter kan användas för en rad olika applikationer och delas in i affärsområdena: Automotive (t.ex. skyddsrutor på grävmaskiner), Fastighet (t.ex. säkerhetsfönster och skottsäkra glas), Infrastruktur (t.ex. busskurer och bullerskärmar).

  • SäkerhetSEKTOR
  • 2019Investeringsår
  • MinoritetÄGANDE
  • FörslövHQ
  • HammerglassHEMSIDA
  • NEA IFond