Doktor.se

Doktor.se är en av Sveriges största aktörer inom digital vård, och de äger även fysiska vårdcentraler. Ambitionen är att effektivisera och förbättra tillgängligheten till svensk sjukvård genom att låta den första vårdkontakten bli digital, på så vis besparas både individens och samhällets utrymme och resurser.

  • HälsaSEKTOR
  • 2017Investeringsår
  • MinoritetÄGANDE
  • StockholmHQ
  • Doktor.se HEMSIDA
  • NEA IFond