NYHETSKATEGORI

Equip Capital blir ny huvudägare i Remagruppen

29 Mar - 2023

Remagruppen, ett portföljbolag i NEA II, har haft en expansiv tillväxt under sitt första år. Det norska riskkapitalbolaget Equip Capital blir ny huvudägare i koncernen för att accelerera fortsatt tillväxt och realisera visionen att bli den ledande nordiska aktören inom hållbara fastighetsnära tjänster inom yttre fastighetsunderhåll och service, med missionen att förlänga livslängden på fastigheter.

Remagruppen är en helhetsleverantör av tjänster som främst vårdar och underhåller fastigheters yttre skal. Koncernen arbetar för att förlänga fastigheters livslängd genom att erbjuda underhållstjänster för att undvika eller fördröja kostsamma och miljöineffektiva utbyten, och erbjuder även nischade servicetjänster för att som helhetsleverantör förenkla livet för fastighetsägare med visionen ”one-call-fix-all”. Koncernens proformerade omsättning uppgår till ca 300 mkr och koncernen sysselsätter ca 200 personer fördelat på sex bolag. Remagruppen bygger på en decentraliserad modell med stort fokus på lokalt entreprenörskap, som tillsammans med andra koncernbolag bildar ett okomplicerat och konkurrenskraftigt fullserviceerbjudande mot slutkunden.

”Vi är väldigt exalterade över att stötta Remagruppen i visionen att etablera en nordisk företagsgrupp inom yttre fastighetsunderhåll och service. Marknaden är stor och fragmenterad och drivs av flera långsiktiga strukturella drivkrafter, framför allt ett åldrande fastighetsbestånd i behov av hållbara lösningar för att förlänga fastigheternas livslängd. Genom en konsolidering och etablering av en helhetsleverantör av fastighetstjänster med visionen ’one-call-fix-all’ önskar vi att bygga den ledande nordiska aktören för att förlänga fastigheters livslängd.”, säger Eivind Saga, Partner på Equip Capital.

Efter transaktionen äger NEA Partners (genom fonden NEA II), Niclas Winberg (VD & grundare) och övriga ledningsgruppen fortsatt en betydande andel av Remagruppen.

”Vi är väldigt stolta över att, på kortare tid än ett år, tillsammans med Niclas ha etablerat Remagruppen som en helhetsleverantör av hållbara fastighetsnära tjänster inom yttre fastighetsunderhåll och service som underlättar för fastighetsägare att göra hållbara och smarta val för att förlänga livslängden på sina fastigheter. Med Equip Capital som ny huvudägare är vi övertygade om att Remagruppen kommer kunna bibehålla en fortsatt hög tillväxt och realisera visionen att bli den ledande nordiska aktören, och vi ser framemot att vara en del av den fortsatta resan.”, säger Edwin Olsson, Partner på NEA Partners.

”Tillsammans med NEA och nu även Equip som tillväxtpartner så fortsätter vi att jobba mot vår vision om välvårdade och hållbara fastigheter. Det finns mycket att göra och vi ser att stora megatrender som energieffektivisering och återanvändning är något som kommer fortsätta att gynna Remagruppen för en lång tid framöver. Remagruppen är på god väg att bli den ledande aktören i Sverige inom hållbart fastighetsunderhåll och vår modell med att hitta de bästa bolagen inom respektive tjänsteerbjudande med starkt entreprenörskap och lokala varumärken har varit mycket framgångsrik där vi även ser att det skapar intäktssynergier inom gruppen. Fokus på kundnytta, medarbetarengagemang och hållbara lösningar kommer fortsatt vara nyckelfaktorer framgent för gruppen.”, säger Niclas Winberg, VD och grundare.