NYHETSKATEGORI

Blipp går samman med Hejmo för att lansera gröna billån genom Sveriges första mörkgröna fordonsfond

07 Dec - 2023

Genom samgåendet av cartech-bolaget Blipp och Spiltans bolånesatsning Hejmo bildas en ny koncern för att lansera Sveriges första mörkgröna fordonsfond (artikel 9) för att accelerera omställningen till en grönare och mer hållbar fordonsflotta genom utgivning av gröna billån. NEA Partners, genom fonden NEA II, kvarstår som minoritetsägare i den nya koncernen efter transaktionen.

Hejmos moderbolag, Kollektiva, har bildat en ny koncern genom förvärv av cartech-bolaget Blipp som erbjuder en transaktions- och finansieringstjänst för att tryggt, smidigt och transparent köpa, sälja och äga fordon – både som privatperson och företag. Den nybildade koncernens mål är att, genom en mörkgrön artikel 9-fond, erbjuda finansiering för 100% eldrivna fordon och således accelerera omställningen till en grönare och mer hållbar fordonsflotta. Genom sammanslagningen av Hejmo och Blipp har den nya koncernen strukturkapital och erfarenhet av fondetableringar och kreditgivning samt utformning och distribution av fordonsfinansiering.

”Genom samgåendet har vi goda förutsättningar att på riktigt göra skillnad och bidra till en accelererad omställning till en grön bilflotta genom utgivning av gröna billån. Den nybildade koncernen har alla pusselbitar som krävs för att etablera och distribuera gröna och innovativa fordonsfinansieringsprodukter och tillhörande tjänster – både till privatpersoner och företag. Samtidigt erbjuds professionella investerare en attraktiv investeringsmöjlighet i en mörkgrön artikel 9-fond med grön avkastning till låg risk.”, säger Jon Lööf, VD på Kollektiva.

I samband med förvärvet genomfördes en övertecknad nyemission i Kollektiva. Största ägare i koncernen efter transaktionen är Spiltan Invest, NEA Partners och grundarna av Blipp. Kapitalresning till den nya fonden pågår och lansering av fonden planeras till våren 2024.

”Vi ser väldigt positivt på samgåendet mellan Blipp och Hejmo som kompletterar varandra väl och tillsammans har goda förutsättningar för att etablera Sveriges första billånefond, och det är extra spännande att det blir en mörkgrön artikel 9-fond som accelererar omställningen till en mer hållbar fordonsflotta genom utgivning av gröna billån.”, säger Edwin Olsson på NEA Partners.