NYHETSKATEGORI

Arash Hakimi ansluter till NEA Partners och nya fonden NEA Public Value

28 Apr - 2022

Arash Hakimi, tidigare Partner på ABG Sundal Collier, förstärker nya fonden NEA Public Value – fonden med fokus på små noterade tillväxtbolag.

Arash Hakimi kommer senast från Equity Sales på ABG Sundal Collier där han fokuserat på Micro & Small Caps.

”Jag har haft glädjen att under flera års tid vaska fram de mest intressanta småbolagen åt kunder och hos NEA PV ser jag en konkurrenskraftig struktur för att skapa långsiktigt värde i detta segment. I mitt yrke har jag många gånger agerat rådgivare till de mindre bolagen och ser nu fram emot att hjälpa dem ifrån ägarsidan. Det finns idag för få motparter som på ett professionellt sätt kan investera i Micro Caps, här ser jag fram emot att med NEA PV göra skillnad.”, säger Arash Hakimi, förvaltare av NEA Public Value.

NEA Public Values investeringsfilosofi är att anta en private equity-approach i den noterade miljön genom att vara en långsiktig och stöttande ägare.

”För att lyckas med investeringar i de minsta bolagen krävs en struktur som tillåter större svängningar över tid tillsammans med en flexibilitet som låter portföljvinnarna växa utan formell begränsning. NEA PV har detta och adderar till det ett stort nätverk som kan användas i bolagens utveckling. Jag gillar att se det som ett investeringsbolag av entreprenör för entreprenörer, med NEA PV som länken mellan. Det är en kraftfull formation.”, fortsätter Arash Hakimi.

”Arash är en mycket kompetent och uppskattad person som under de senaste åren försett Nordens största institutioner och fondförvaltare med intressanta case och uppslag, inklusive mig själv i mina tidigare förvaltarroller. Jag är därför väldigt glad över att vi lyckats knyta till oss Arash och jag ser fram emot att tillsammans med honom bygga upp NEA Public Value. Fondresningen är i sitt slutskeende och vi har redan ett flertal spännande investeringar som vi tittar närmare på.”, säger Mikael Hanell, Founding Partner och förvaltare av NEA Public Value.