Strukturerar, allokerar och förvaltar alternativa investeringar

Entreprenörer investerar till stor del sitt kapital i sina egna bolag eftersom det är där entreprenören har sin kunskap, kompetens och erfarenhet. För att en entreprenör ska bli lyckosam är det väldigt viktigt att omge sig med rätt människor som har rätt kompetens. Vår filosofi är att arbeta med samma grundprinciper när det gäller våra investeringar. Vi arbetar tillsammans med olika entreprenörer där vi tar till vara på nätverkets kunskap, kompetens och erfarenhet. Vi kommer att följa våra grundprinciper och investera tillsammans med andra investerare som kan branschen, segmentet, tekniken eller geografin bättre.

LÄS MER

Om Oss

NEA Partners fokusområde är tillväxtbolag som levererar ett positivt kassaflöde och omsätter mellan 10-300 mkr. Inom detta segment finns det färre aktiva aktörer som investerar samt ett större utbud av bolag vilket ökar möjligheterna för NEA Partners.

Vi låser oss inte vid någon specifik bransch utan letar efter bra investeringar. NEA Partners placeringsmandat är helt öppet och har en långsiktig strategi.

Nätverk
Vi arbetar väldigt nära våra partner som investerat kapital i NEA Partners. Investerarna är entreprenörer som är aktiva ägare i rörelsedrivna bolag eller som har sålt av sitt bolag. NEA Partners arbetar proaktivt och strukturerat med att vara investerarna behjälpliga med att generera affärer som de annars inte skulle få ta del av.

Vi har skapat en struktur för kapitalstarka individer som fungerar som en investeringsklubb där vi är behjälpliga med avkastning, riskspridning, avlastning samt ett starkt nätverk för likasinnade.

“I took the road less travelled by and that has made all the difference”

Vårt Team

Jacob Brögger

PARTNER

Jacob – Founding Partner med erfarenhet av aktiemäkleri, corporate finance, private banking samt entreprenör.

Erik Ekfeldt

PARTNER

Erik – Founding Partner med erfarenhet av private banking, corporate finance samt investmentbolag.

Vår Portfölj

Hyper Island designar lärandeupplevelser som utmanar företag och privatpersoner att växa och vara konkurrenskraftiga i en alltmer digitaliserad värld. Vårt utbud av fördjupande program och kurser syftar till att utrusta dig med nödvändig kunskap och färdigheter för att leda förändringen och börja en resa av livslångt lärande.

Doktor.se är en oberoende vårdtjänst, som erbjuder en digital företagshälsovård. Doktor.se tillhandahåller en vårdtjänst som hjälper de anställda och deras familjemedlemmar med sjukvårdsrådgivning, boka läkartider, tillgång till distansvård med remiss och recepthantering. Med anställda erfarna specialistsjuksköterskor, läkare och psykologer, hjälper vi våra medlemmar att få snabb och effektiv vård.

With a wide portfolio of mobile phone accessories and brands, each with a unique story and purpose. All designed and produced in our own factories in Sweden and China, we truly believe we can cater for every want, need and style!

We bring fashion and technology together.

Nock Massiva Trähus är en husproducent för framtiden. När behovet av bostäder ökar snabbt och klimatet och jordens resurser är alltmer hotat, producerar vi kostnads- och energieffektiva, prefabricerade flerfamiljshus i upp till åtta våningar – med stommar i korslaminerat trä. Med rationell produktion och korta ledtider skapas vackra, sköna och hälsosamma hus att leva i.

Uppstickaren på den digitala låsmarknaden, Swedlock, utvecklar
Tillverkar och säljer smarta digitala låssystem för offentlig
verksamhet, företag och fastigheter.

Swedlocks unika låssystem ger möjlighet för organisationer och företag
att förenkla och effektivisera sin hantering av nycklar och kan
användas parallellt med de flesta på marknaden förekommande
lås- och passagesystem.

Prinsens lager tillhandahåller kostnadseffektiva lösningar för
förvaring och magasinering både för privatpersoner och företag.
Genom teknisk innovation ska det vara snabbt, smidigt och säkert att
hyra genom oss.

WeMind är den kvalitetsledande aktören inom svensk öppenvårdspsykiatri. Med ett unikt fokus på evidensbaserade vårdinsatser och ständig utvärdering av vårdutfall behandlar vi över 20.000 patienter. WeMind förbättrar psykiatrin genom att erbjuda så många som möjligt evidensbaserad vård med mätbara behandlingsresultat, god tillgänglighet och ett bra bemötande av våra patienter. Genom effektiv, jämlik och forskningsnära vård gör WeMind skillnad på riktigt.

Hammerglass AB tillverkar och säljer okrossbara glaslösningar i
specialbelagd polykarbonat. Verksamheten är indelad i tre affärsområden:
Fastighet, Infrastruktur och Automotive. Bolaget har drygt 40 anställda
och har etablerat dotterbolag med anställda säljare i Norge, Danmark och
Tyskland.

 

Pen Store är en kreativ konstnärshandel dedikerad åt pennor, konstnärsmaterial och skapande. Under ett och samma tak samlas både starka varumärken och vassa nischprodukter. Men en kombination av e-handel och fysisk handel erbjuds hög tillgänglighet och stor bredd. Pen Store har med sin expertis och unika utbud kommit att bli en av Skandinaviens främsta destinationer för konstnärsmaterial.

Kontakta NEA Partners

Vi träffar gärna entreprenörer och investerare över en lunch. Kontakta gärna oss så ser vi till att träffas. Vi tror på att alla möten ger något.